مناسب سازی پله های سالن اجلاس سران در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

مناسب سازی پله های سالن اجلاس سران توسط رمپ های سبک و قابل حمل شرکت همیار مکانیک کوشا در روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۴/۲۶.