اهدای رمپ جمع شونده ی قابل حمل توسط شرکت همیار مکانیک کوشا به مؤسسه ی ساحل امید و استفاده ی آن توسط معلولین گرامی در مسابقات ورزشی روز سه شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲.